مدیریت پیح اینستاگرام

پکیج ساده

تعداد ارسال پست

8 عدد پست اختصاصی

تعداد ارسال استوری

8 عدد استوری

طراحی استراتژی

خیر

تعداد پست و ویدیو

8 عدد پست کاراسل

قیمت

3,100,000 تومان در ماه
سفارش

مدیریت پیح اینستاگرام

پکیج استاندارد

تعداد ارسال پست

12 عدد پست اختصاصی

تعداد ارسال استوری

12 عدد استوری

طراحی استراتژی

بله

تعداد پست و ویدیو

11 عدد پست کاراسل + 1 ویدیو

قیمت

5,800,000 تومان در ماه
سفارش

مدیریت پیح اینستاگرام

پکیج ویژه

تعداد ارسال پست

20 عدد پست اختصاصی

تعداد ارسال استوری

20 عدد استوری

طراحی استراتژی

بله

مشاوره اختصاصی

بله

تعداد پست و ویدیو

18 عدد پست کاراسل + 2 ویدیو

قیمت

9,600,000 تومان در ماه
سفارش

جهت مشاوره و انتخاب پلن ها با شماره تلفن 03133392289 تماس بگیرید.